Solak ACRILIC Stairs

Description

Acrylic lacquers recommended particularly for decorative and protective painting of stairs and parquets. The line guarantees coats with excellent hardness, flexibility and abrasion resistance, as well as high water, alcohol and detergent resistance. The coats are totally resistant to yellowing - recommened on light colours of Pastel Stain.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.