Zapytanie ofertowe - Bony na innowacje dla MŚP

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę związaną z planowaną realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”,  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szczegóły w załączonych dokumentach:

Zapytanie ofertowe, załącznik nr 1 - Sopur 30.11.2015

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Sopur 30.11.2015« poprzednie następne »

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.