Solak NC Podkład

Właściwości

Lakier nitrocelulozowy podkładowy. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia, doskonałą przyczepnością i podatnością na szlifowanie Lakier idealnie wypełnia podłoże zapewniając w ten sposób gładkość powłoki nawierzchniowej.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.