Solak Metalik

Właściwości

Lakier nitrocelulozowy koloryzujący - wybarwienia o efekcie metalicznym. Nadaje charakterystyczny wygląd powierzchniom drewnianym - rysunek usłojenia zostaje całkowicie zakryty. W przypadku drewna klejonego pozwala ukryć zróżnicowaną kolorystykę sąsiadujących elementów. Tuszuje siniznę i niejednorodność faktury drewna.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.