Solak Hydro Plus

Właściwości

Lakiery do drewna wodorozcieńczalne na bazie najwyższych jakości dyspersji akrylowych i uretanowych. W zależności od zastosowania są dostępne w wersji: wielowarstwowej i podkładowej, jako bezbarwne i kolorowe, a także dodatkowo w układzie tiksotropowym. Lakiery kolorowe mogą tworzyć powłoki: transparentne, pół transparentne oraz kryjące.
PARAMETRY LAKIERU DOSTOSOWYWANE SĄ DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB KLIENTA.
Lakier tworzy powłokę odpowiadającą wymaganiom normy EN-71-3.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.