Solak UV

Właściwości

Lakiery high solids UV do aplikacji na walce.Produkty te dzięki swoim unikatowym właściwością zapewniają doskonałe wypełnienie podłoża przy zachowaniu bardzo wysokiej transparentności. Dzięki szybkiemu utwardzaniu U.V. oraz 100%-owej zawartości części stałych znacznie skraca się czas produkcji i ograniczona zostaje emisja rozpuszczalników.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.