Solak UV

Właściwości

Lakiery UV high solids - nawierzchniowy do aplikacji na walce.Produkty te dzięki swoim unikatowym właściwością zapewniają doskonałe wypełnienie podłoża przy zachowaniu bardzo wysokiej transparentności. Dzięki szybkiemu utwardzaniu U.V. oraz 100%-owej zawartości części stałych znacznie skraca się czas produkcji i ograniczona zostaje emisja rozpuszczalników.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.