Bejca do parkietów

Właściwości

Bejca jest przeznaczona do dekoracyjnego barwienia dużych powierzchni (np. podłóg, parkietów, schodów). Jest łatwa w aplikacji, cechuję się przyjaznym zapachem, modną i ciekawą kolorystyką. Charakteryzuje się dobrą rozlewnością, wyraźnym podkreśleniem
struktury drewna, wysoką odpornością na działanie światła. Nie wykazuje efektu
„krwawienia”, zarówno pod lakierem wodorozcieńczalnym jak i rozpuszczalnikowym.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.