Ceramikon Grunt

Właściwości

Przeznaczony do ochronnego zabezpieczania powierzchni ceramicznych.Tworzy widoczną zabezpieczającą powłokę. Wykazuje wysoką odporność na wodę i właściwości hydrofobizujące.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.