Bejca Zewnętrzna-wodna

Właściwości

Bejca przeznaczona do dekoracyjnego malowania elementów drewnianych i drewnopochodnych: mebli i architektury ogrodowej przeznaczonej do sezonowej ekspozycji na warunki zewnętrzne. Charakteryzuje się wysoką odpornością na UV. Tworzy cienką powłokę odporną na działanie grzybów i glonów. Bejca ta posiada dobrą rozlewność i penetrację drewna. Podkreśla rysunek usłojenia drewna.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.