Hydrolak Specjal

Właściwości

Lakier na bazie wysokiej jakości żywicy z przeznaczeniem do użytku zewnętrznego do rożnych podłoży np. mineralnych. Dzięki specjalistycznym dodatkom, takim jak bloker UV, tworzą powłokę odporną na biodegradację i zmienne warunki atmosferyczne, natomiast doskonała elastyczność pozwala uzyskać nie odwarstwiające się wykończenie. Posiadają certyfikat zgodności z normą PN-EN 71-3.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.