Rozcieńczalnik RC-01

Właściwości

Rozcieńczalnik RC-01 przeznaczony jest do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych oraz do mycia urządzeń i narzędzi zabrudzonych wyrobami nitrocelulozowymi.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.