Новости - Производство смесей из Нитроцеллюлозы

Предоставляем услуги по производству смесей нитроцеллюлозы для разнообразных сфер применения.
Покрытия для древесины
Печатные краски
Покрытия на бумагу
Покрытия на кожу
Покрытия на метал
Лаки для ногтей    


« предыдущая следующая »

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.

Секретариат

Tel. +48 52 587 23 40
Fax +48 52 587 23 45
office@sopur.com.pl