Bejca Eko-Sopur

Właściwości

Bejca przeznaczona jest do barwienia drewna iglastego i liściastego. Preferowana jest szczególnie do dębu i jesionu. Wzmacnia i podkreśla rysunek drewna dając efekt rustykalny. Spełnia wymogi UE w zakresie emisji lotnych związków organicznych (LZO).

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.