Karta Kolorów TRENDY KOLORYSTYCZNE

Właściwości

Karta zawiera modne kolory bieli i szarości dostępne w różnych wariantach produktowych tak, żeby każdy Klient mógł dla siebie coś wybrać.
Oprócz prezentowanych wyrobów rozpuszczalnikowych na końcu karty są wymienione indeksy dostępne w wersji wodnej.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.