Bejce Specjal

Właściwości

Są to specjalistyczne bejce, których parametry są opracowywane tak by spełniały indywidualne wymagania na konkretnych liniach lakierniczych.

Przykładowe bejce Specjal:
Bejca Specjal BC
Bejca Specjal 34
Bejca Specjal 35
Bejca Specjal 37

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.