Bejca Antyczna Rozpuszczalnikowa

Właściwości

Bejca przeznaczona jest do barwienia dębu, jesionu, mahoniu, sosny, świerku i buku. Polecana do barwienia dużych powierzchni. Podkreśla i wzmacnia rysunek słojów drewna dając efekt rustykalny.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.