Bejca Wodna

Właściwości

Bejca przeznaczona jest do barwienia elementów z drewna litego, zarówno iglastego i liściastego. Nadaje wybarwieniu swoistą jedwabistość.

Bejca o indeksach 1-PXXX posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 71-3+A1:2014-12, co stanowi rekomendację jej stosowania do barwienia mebli oraz zabawek dla dzieci.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.