Bejca Antyczna-wodna

Właściwości

Bejca jest szczególnie polecana do barwienia dębu i jesionu, a także buku, olchy i sosny. Zapewnia jednorodne wybarwienia w przekrojach poprzecznych i podłużnych drewna. Charakteryzuje się dobrą rozlewnością oraz wyraźnym wzmocnieniem rysunku słojów drewna, który nadaje barwionej powierzchni efekt rustykalny.
Bejca o indeksach 33-PXXX posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 71-3+A1:2014-12, co stanowi rekomendację jej stosowania do barwienia mebli oraz zabawek dla dzieci.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.