Solak NC PASTEL

Właściwości

SOLAK NC PASTEL jest nawierzchniowym lakierem opartym na bazie nitrocelulozy. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia, bardzo dobrą przyczepnością i siłą krycia. Posiada interesującą formę wybarwienia o zakrytym rysunku drewna, dzięki czemu pozwala zamaskować ewentualne niedoskonałości podłoża. Szeroka paleta kolorów pastelowych (biele, popiele, beże, grafity) .Lakier tworzy powłokę odpowiadającą wymaganiom normy EN-71-3.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.