Various wood products

Wood is our specialty - we know perfectly well what means to use to bring out the most beautiful of each species. The offer includes a lot of stains, patinas, varnishes, oils, removers, thinners, concentrates, disinfectants, and other wood products. Check what we have prepared!


Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.