HYDROCHRON

Description

Intended for coloring raw wood that has no direct contact with soil and surface waters. The product gives the wood water-repellent properties. Suitable for painting, among others: wooden houses, fences, soffits, pergolas, gazebos, doors, furniture and balustrades.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.