Furniture Hard Oil

Description

Furniture Hard Oil gives coats with excellent hardness, abrasion, temperature and fluids resistance. It has nice fragrance and is adjusted for brush application. It is characterized by good adhesion, short drying time and high efficiency. Interesting colours.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.