Care kit for oiled furniture

Description

Oiled furniture requires proper care. To be able to enjoy their beauty for a long time, it is worth taking care of them with the use of professional products:
THE CARE SET INCLUDES:
- Oiled wood cleaning CONCENTRATE 100 ml x 1
- Furniture HARD OIL 100 ml x 1
- Oil application cloth x 1

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.