Stain for wood floors

Description

For the decorative coating of large areas (e.g. floors, parquets, stairs). Easy application, pleasant odor, trendy and attractive colors. Good fluidity, clear exposure of the wood structure, high resistance to light. No “bleeding” effect, both with water and solvent based lacquers.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.