Outdoor Water-based Stain

Description

For the coating of wood and wood-derivative elements: garden furniture and architecture (seasonal exhibition). High resistance to UV. A thin coat, resistant to fungi and algae, is formed. Good fluidity and penetration of wood. Emphasize the grain of the wood.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.