Hydrolak

Description

Water-borne outdoor lacquer for the decorative and protective coating of wood and wood-like surfaces exposed to weather conditions, e.g. handrails, garden furniture and hardware. Durable, high-quality coats with clear wood grain. Highly-specialized additives, including UV inhibitor, create coats resistant to biodegradation and varying weather conditions.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.