Specjal Frost Effect Stain

Description

Water-based product allowing the surface to achieve the look of glass covered with frost. The most interesting effects can be achieved by applying the stain on colour prime coats (e.g. black or white) and covering it with a silver stain.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.