Solvent-based Patina

Description

For the patination of milled furniture elements to give an antique appearance to the wood. Available versions: abradable, non-abradable and metallic. Shows very good resistance to light (indoors), moisturizes and adheres to the surface.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.