Solvent-based Specjal Patina

Description

Patina used to give a “decape” effect - sealed pores give a distinct antique appearance to the wood. Shows good moisturizing, resistance to light (indoors) and resistance to abrasion.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.