Colours Card, Colours TREND

Description

The chart includes fashionable whites and greys available in many different product forms, so that everyone can find something suitable for their needs.
In addition to the solvent-based products presented, a list of water-based products is available at the end of the card.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.