Colours Card, Nitro Stains on beech

Description

In response to your needs, we introduce:

our New Color Card Wood Stain NITRO Beech

• 54 most popular colors
• color card reinforced with foil and rivets
• colorless element showing the color of the original surface

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.