Color Card Nitro Stain and Pastel Stain on Ash

Description

In addition to the presented Nitro Stain, we present indices available in Pastel Stain,
which include a wide range of fashionable colors broken (to varying degrees) with white.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.