Special NATURAL OAK wood stain

Description

Special NATURAL OAK wood stain is a modern product allowing the surface (after having been coated with lacquer) to achieve the look of natural wood. Due to its properties the wood stain prevents the lacquer from darkening the natural colour of wood and giving it the look of raw surface. The best effect can be achieved by applying lacquer with the least level of shine, for instance SOLAK AC ULTRAMAT lacquer, to the wood stain.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.