Water-based Antique Stain

Description

Recommended especially for coloring oak and ash, as well as beech, alder and pine. Uniform dyeing in cross and longitudinal sections. Good fluidity and clear exposure of the grain of the wood give the stained surface a rustic effect.

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.