New GOLDEN PATINA

SOPUR has introduced a new product, the solvent-based patina PR-304 with a beautiful GOLDEN color, at an attractive price. Check our products!

SOLVENT-BASED PATINA GOLDEN PR-304

- for creating an antique appearance for furniture and decorative elements
- deep color of true gold
- excellent surface adhesion
- packaging 1L, 5L, 20L


« previous next »

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.