SOPUR is pleased to announce that it has completed a UE project


SOPUR is pleased to announce that it has completed the project of “Development of Export by SOPUR Innovation and Implementation Company“ within Action 6.1 “Passport to Export” Stage II - implementation of the Export Development Plan within the Operational Programme Innovative Economy. The action was co-financed with resources of the European Regional Development Fund.European Funds - for the development of an innovative economy« previous next »

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.