Certificates PN-EN 71-3 Water Stain and Antique-water Stain

We are pleased to announce that we have received new PN-EN 71-3 certificates for our products: Water-antique Stain, Water Stain, Lacquer NC 3525XX, Hard Oil for Furniture, Oil for Floors NANO.

« previous next »

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.