Nitrocellulose products

We produce nitrocellulose solutions for varoius purposes: 
    Wood coatings
    Printing dyes
    Paper coatings
    Skin coatings
    Metal coatings
    Nail coatings
Please, contact us to learn more - we look forward to doing business with you!


« previous next »

Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR
Ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

NIP PL554-023-61-86., Numer KRS: 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego Kapitał Zakładowy w wysokości 1.086.000 w całości wpłacony.